Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Aby je uzyskać należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu.

Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby:

  • ukończyły 21 rok życia,
  • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Wyróżniamy następujące rodzaje kursów ADR:

  • kurs podstawowy w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I (materiały wybuchowe),
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII (materiały promieniotwórcze).

Bezpośrednio po ukończonym szkoleniu jest egzamin w formie testu pisemnego, który aby zaliczyć, należy udzielić poprawnie 2/3 odpowiedzi.