Zapraszamy na szkolenie z obsługi zbiorników LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów w zakresie ich napełniania

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z napełniania zbiorników gazem LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast zajęcia praktyczne oraz egzamin praktyczny realizowane są na stacji tankowania gazem.

Organizujemy szkolenia z zakresu LPG oraz CNG.

Cena szkolenia: 1 200,00 zł za jedną klasę

Cena zawiera opłatę egzaminacyjną w wysokości 268,33 zł oraz opłatę za upoważnienie  w wysokości 17,00 zł

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie:

  • pod numerami telefonów: 883 118 106 i 883 118 102,
  • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.