Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR wiąże się z szeregiem zagrożeń dlatego aby wykonywać drogowy przewóz materiałów materiałów niebezpiecznych należy ukończyć szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Kurs ADR Rzeszów ma na celu przygotowanie kierowcy do bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków. Uzyskanie uprawnień umożliwia przewóz materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oraz luzem a także w cysternach. Coraz większa ilość firm transportowych zajmuje się przewozem materiałów niebezpiecznych, dlatego poszerzenie kwalifikacji zawodowych o uprawniania ADR zwiększa szanse na zatrudnienie jako kierowca zawodowy. Zaświadczenie ADR jest dokumentem międzynarodowym respektowanym we wszystkich 48 państwach, które podpisały Umowę ADR. W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za wydanie zaświadczenia ADR jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Nasza firma posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizujemy kursy ADR w Rzeszowie w ścisłym centrum przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

Zapraszamy na kolejne kursy z przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Zapisy na najbliższy kurs ADR przyjmujemy do:

  1. Cysterny – środa 5 czerwca 2024 r.
  2. Podstawy – piątek 7 czerwca 2024 r.

Egzaminy odbędą się po zakończeniu zajęć w niedzielę 9 czerwca 2024 r.

Więcej

Cennik (dla osób nie posiadających uprawnień ADR):

  • kurs ADR podstawowy: 650,00 zł
  • kurs ADR podstawowy + cysterny: 800,00 zł
  • kurs ADR klasy 1: 500,00 zł
  • kurs ADR klasy 7: 500,00 zł

Więcej

Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Aby je uzyskać należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu.
Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby:

  • ukończyły 21 rok życia,
  • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Więcej

EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów