Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej mogą przystąpić osoby które:

  • posiadają prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane po 10 września 2008 r.,
  • posiadają Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej w module C1,C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E wydane przez właściwy urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).

W związku z nowo wprowadzonymi przepisami do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą przystąpić osoby, które otrzymają w Wydziale Komunikacji Profil Kierowcy Zawodowego.

Aby otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

  • orzeczenie psychologiczne  (art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
  • orzeczenie lekarskie (art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
  • 1 zdjęcie kolorowe z głową na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Szkolenie obejmuje 35 godzin:

  • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Cennik:

  • Cena moduł C – 1 000,00 zł
  • Cena moduł D – 1 100,00 zł

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Po zakończonym szkoleniu aktualizujemy PKZ co umożliwia zapisanie się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin jest wyłącznie z części teoretycznej i obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań, który aby zaliczyć należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Szkolenie jest ważne przez 5 lat.

KONTAKT:
EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106

emial: szkolenia@edures.pl