Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej mogą przystąpić osoby które:

  • posiadają prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 r. lub kat. D uzyskane po 10 września 2008 r.,
  • posiadają Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej w module C1,C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E wydane przez właściwy urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej),
  • posiadają orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) i orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001).

Szkolenie obejmuje 35 godzin:

  • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Cennik:

  • Cena moduł C – 850,00 zł
  • Cena moduł D – 1 000,00 zł

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Egzamin odbędzie się w naszej siedzibie w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań, który aby zaliczyć należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które jest ważne przez 5 lat.

KONTAKT:
EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106

emial: szkolenia@edures.pl