Do szkolenia okresowego na przewóz rzeczy mogą przystąpić osoby które:

  • posiadają prawo jazdy kat. C1 lub C1+E lub C lub C+E uzyskane przed 10 września 2009 r.
  • posiadają prawo jazdy kat. C1 lub C1+E lub C lub C+E uzyskane po 10 września 2009 r. i posiadają wpisany kod 95 w prawie jazdy (czyli uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej w module C1, C1+E, C, C+E wydane przez właściwy urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).

W związku z nowo wprowadzonymi przepisami do szkolenia mogą przystąpić osoby, które otrzymają w Wydziale Komunikacji Profil Kierowcy Zawodowego.
Aby otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

  • orzeczenie psychologiczne  (art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
  • orzeczenie lekarskie (art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
  • 1 zdjęcie kolorowe z głową na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

Szkolenie obejmuje 31,5 godziny zajęć teoretycznych oraz 3,5 godziny zajęć praktycznych, nie jest zakończone egzaminem.

Cena: 600,00 zł
Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Szkolenie jest ważne przez 5 lat.

KONTAKT:
EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 106
tel. 883 118 102

emial: szkolenia@edures.pl