Drogowy przewóz rzeczy i osób wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kategorii prawa jazdy oraz uprawnień do przewozu rzeczy lub osób – kodu 95 wpisanego przy danej kategorii w prawie jazdy. Aby uzyskać wpis w postaci kodu 95 do prawa jazdy należy ukończyć odpowiednie szkolenie i uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz uzyskać zaświadczenia lekarskie o brakach przeciwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

To jakiego rodzaju kurs na przewóz rzeczy i osób ma obowiązek ukończyć kierowca określa data uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub kat. D oraz czy kierowca już wcześniej uzyskał świadectwo kwalifikacji zawodowej.

W związku z nowo wprowadzonymi przepisami do szkolenia mogą przystąpić osoby, które otrzymają w Wydziale Komunikacji Profil Kierowcy Zawodowego.
Aby otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

 • orzeczenie psychologiczne  (art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
 • orzeczenie lekarskie (art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
 • 1 zdjęcie kolorowe z głową na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,

Do kursu kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona mogą przystąpić osoby, które posiadają prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D uzyskane po 10 września 2008 r.

Do szkolenie okresowe dla kierowców na przewóz rzeczy lub osób mogą przystąpić osoby, które posiadają prawo jazdy kat. C uzyskane przed 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D uzyskane przed 10 września 2008 r., oraz osoby, które posiadają prawo jazdy kat. C uzyskane po 10 września 2009 r. lub prawo jazdy kat. D uzyskane po 10 września 2008 r. i uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej dla właściwej kategorii prawa jazdy wydane przez właściwy urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).

Nasza firma posiada wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia prowadzonym przez Wojewodę Podkarpackiego. Organizujemy kurs na przewóz rzeczy w Rzeszowie w ścisłym centrum przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

 
Zajęcia prowadzimy metodą wykładową (w przypadku zebrania się grupy) lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia bezzwłocznie od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Więcej

Drogowy przewóz rzeczy i osób wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kategorii prawa jazdy oraz uprawnień – kodu 95 wpisanego przy danej kategorii w prawie jazdy.
Do uzyskania tych kwalifikacji może przystąpić osoba …

Więcej

Szkolenie obejmuje 140 godzin:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych,
 • 10 godzin zajęć praktycznych w tym: 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (1 godz. na symulatorze lub 2 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).
 • Cena moduł C: 2 700,00 zł
 • Cena moduł D: 2 900,00 zł

Więcej

Szkolenie obejmuje 280 godzin:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych w tym: 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. na symulatorze lub 4 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).
 • Cena moduł C: 4 000,00 zł
 • Cena moduł D: 4 400,00 zł

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, nie jest zakończone egzaminem.
Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Cena: 600,00 zł

Więcej

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, nie jest zakończone egzaminem.

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Cena: 600,00 zł

Więcej

Szkolenie obejmuje 35 godzin:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
 • Cena moduł C: 1 000,00 zł
 • Cena moduł D: 1 100,00 zł

Więcej

Szkolenie obejmuje 70 godzin:

 • 65 godziny zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.
 • Cena moduł C: 1 800,00 zł
 • Cena moduł D: 2 000,00 zł

Więcej