Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern kl. 2 i 3 wg ADR (nalewaki TDT) – jest to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób, które ubiegają się o uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania cystern. Po zakończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin przed Komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenie z obsługi zbiorników LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów w zakresie ich napełniania – celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z napełniania zbiorników gazem LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Zapraszamy na kurs: Napełnianie i opróżnianie cystern kl. 2 i 3 wg ADR (nalewaki TDT).
Rozpoczęcie kursu – 12.06.2024

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

więcej

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - nalewaki

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych
umiejętności z napełniania zbiorników gazem LPG i CNG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów oraz przygotowanie do egzaminu przed
komisją kwalifikacyjną z Transportowego Dozoru Technicznego. Po
pozytywnym wyniku egzaminu otrzymuje się Uprawnienia TDT w formie
zaświadczenia kwalifikacyjnego.

więcej

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców