Zapraszamy na kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) kl. 2 i kl. 3 wg ADR (nalewaki TDT).

Rozpoczęcie kursu – 12.06.2024 r.

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 lat.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern). Uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast zajęcia praktyczne oraz egzamin praktyczny realizowane są na terminalu wyposażonym w urządzenie NO (w zależności od klasy).

Organizujemy szkolenia z zakresu kl. 2 (gazy np. LPG) oraz kl. 3 (materiały ciekłe zapalne np. benzyna, olej napędowy).

Cena szkolenia: 900,00 zł za jedną klasę (w przypadku dwóch klas + 100,00 zł)

Cena zawiera opłatę egzaminacyjną w wysokości 268,33 zł oraz opłatę za upoważnienie  w wysokości 17,00 zł

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie:

  • pod numerami telefonów: 883 118 106 i 883 118 102,
  • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.
2