Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Aby je uzyskać należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu.
Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby:

 • ukończyły 21 rok życia,
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Wyróżniamy następujące rodzaje kursów ADR:

 • kurs podstawowy w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I (materiały wybuchowe),
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII (materiały promieniotwórcze).

Bezpośrednio po ukończonym szkoleniu jest egzamin w formie testu pisemnego, który aby zaliczyć, należy udzielić poprawnie 2/3 odpowiedzi.

Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Aby je uzyskać należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu.

Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby:

 • ukończyły 21 rok życia,
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Wyróżniamy następujące rodzaje kursów ADR:

 • kurs podstawowy w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy I (materiały wybuchowe),
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy VII (materiały promieniotwórcze).

Bezpośrednio po ukończonym szkoleniu jest egzamin w formie testu pisemnego, który aby zaliczyć, należy udzielić poprawnie 2/3 odpowiedzi.