Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej mogą przystąpić osoby które:

  • posiadają prawo jazdy kat. B,
  • posiadają orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) i orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001).

Szkolenie obejmuje 280 godzin:

  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych w tym: 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. na symulatorze lub 4 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).

Cennik:

  • Cena moduł C: 3 800,00 zł
  • Cena moduł D: 4 000,00 zł

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Egzamin odbędzie się w naszej siedzibie w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego. Składa się z 2 części:

  • test podstawowy – 20 pytań – należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi,
  • test specjalistyczny – 10 pytań – należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które jest ważne przez 5 lat.

KONTAKT:
EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106

emial: szkolenia@edures.pl