W związku z nowo wprowadzonymi przepisami do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej mogą przystąpić osoby, które otrzymają w Wydziale Komunikacji Profil Kierowcy Zawodowego.

Aby otrzymać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

  • orzeczenie psychologiczne  (art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
  • orzeczenie lekarskie (art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001),
  • 1 zdjęcie kolorowe z głową na wprost o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Szkolenie obejmuje 280 godzin:

  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych w tym: 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. na symulatorze lub 4 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).

Cennik:

  • Cena moduł C: 4 000,00 zł
  • Cena moduł D: 4 400,00 zł

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Po zakończonym szkoleniu aktualizujemy PKZ co umożliwia zapisanie się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Egzamin jest wyłącznie z części teoretycznej i składa się z 2 części:

  • test podstawowy – 20 pytań – należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi,
  • test specjalistyczny – 10 pytań – należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Szkolenie jest ważne przez 5 lat.

KONTAKT:
EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106

emial: szkolenia@edures.pl