Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą przystąpić osoby które:

  • posiadają prawo jazdy kat. C1 lub C1+E lub C lub C+E uzyskane po 10 września 2009 r.,
  • posiadają orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) i orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001).

Szkolenie obejmuje 140 godzin:

  • 130 godzin zajęć teoretycznych
  • 10 godzin zajęć praktycznych w tym: 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (1 godz. na symulatorze lub 2 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).

Cennik:

  • Cena moduł C – 2 500,00 zł
  • Cena moduł D – 2 600,00 zł
  • Cena za pakiet prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C – 7 200,00 zł

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Egzamin odbędzie się w naszej siedzibie w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego. Składa się z 2 części:

  • test podstawowy – 20 pytań – należy udzielić co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi,
  • test specjalistyczny – 10 pytań – należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu, otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które jest ważne przez 5 lat.

KONTAKT:
EDURES s.c.
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106

emial: szkolenia@edures.pl