Kurs na prawo jazdy kat. B

Prawo jazdy kat. B daje uprawnia do prowadzenia:

 1. Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 2. Zespołów pojazdów, o których mowa w pkt. 1 oraz przyczepy lekkiej.

Na kurs prawo jazdy kat. B można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia. (17 lat i 9 miesięcy – wymagana zgoda rodziców).

Kurs prawo jazdy kat. B obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują 30 godzin zegarowych jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w jeździe po mieście.

Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część teoretyczna odbywa się przy zastosowaniu testu komputerowego. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu, jak i jazdę miejską.

Oferujemy:

 • bezpłatne materiały dydaktyczne przekazywane na własność,
 • wjazd na plac w WORD,
 • opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach,
 • egzaminy wewnętrzne w cenie kursu,
 • jazdy doszkalające przed egzaminem,
 • jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

 

Kurs na prawo jazdy kat. C
Prawo jazdy kat. C daje uprawnia do prowadzenia:

 1. Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.
 2. Zespołów pojazdów złożonym z pojazdu, o których mowa w pkt. 1 oraz przyczepy lekkiej.
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Na kurs prawo jazdy kat. C można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 21-tego roku życia. (20 lat i 9 miesięcy). W przypadku osób, które mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, możliwe jest rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. C od 18 roku życia.

Kurs prawo jazdy kat. C obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują 30 godzin zegarowych jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w jeździe po mieście.

Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część teoretyczna odbywa się przy zastosowaniu testu komputerowego. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu, jak i jazdę miejską.

Oferujemy:

 • bezpłatne materiały dydaktyczne przekazywane na własność,
 • opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach,
 • egzaminy wewnętrzne w cenie kursu,
 • jazdy doszkalające przed egzaminem,
 • jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

 

Kurs na prawo jazdy kat. C+E
Prawo jazdy kat. C+E daje uprawnia do prowadzenia pojazdu określonym w prawie jazdy kat. C, łącznie z przyczepą (przyczepami).

Na kurs prawo jazdy kat. C+E można się zapisać po zdanym egzaminie na kat. C.

Kurs prawo jazdy kat. C+E obejmuje zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują 25 godzin zegarowych jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w jeździe po mieście.

Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym praktycznym, który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu, jak i jazdę miejską.

Oferujemy:

 • opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach,
 • egzaminy wewnętrzne w cenie kursu,
 • jazdy doszkalające przed egzaminem,
 • jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

 

Kurs zintegrowany na prawo jazdy kat. C i C+E
Prawo jazdy kat. C i C+E daje uprawnia do prowadzenia:

 1. Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.
 2. Zespołów pojazdów złożonym z pojazdu, o których mowa w pkt. 1 oraz przyczepy lekkiej.
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
 4. Pojazdami określonymi w prawie jazdy kat. C, łącznie z przyczepą (przyczepami).

Na kurs zintegrowany na prawo jazdy kat. C i C+E można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 21-tego roku życia. (20 lat i 9 miesięcy). W przypadku osób, które mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, możliwe jest rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. C od 18 roku życia.

Kurs zintegrowany na prawo jazdy kat. C i C+E obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w jeździe po mieście w wymiarze 45 godzin zegarowych (20 godzin na kat. C oraz 25 godzin na kat. C+E).

Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część teoretyczna odbywa się przy zastosowaniu testu komputerowego. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu, jak i jazdę miejską.

Oferujemy:

 • bezpłatne materiały dydaktyczne przekazywane na własność,
 • opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach,
 • egzaminy wewnętrzne w cenie kursu,
 • jazdy doszkalające przed egzaminem,
 • jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

Prawo jazdy kat. B daje uprawnia do prowadzenia:

 1. Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 2. Zespołów pojazdów, o których mowa w pkt. 1 oraz przyczepy lekkiej.

Na kurs prawo jazdy kat. B można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia. (17 lat i 9 miesięcy – wymagana zgoda rodziców).

Kurs prawo jazdy kat. B obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują 30 godzin zegarowych jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w jeździe po mieście.

Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część teoretyczna odbywa się przy zastosowaniu testu komputerowego. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu, jak i jazdę miejską.

Oferujemy:

 • bezpłatne materiały dydaktyczne przekazywane na własność,
 • wjazd na plac w WORD,
 • opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach,
 • egzaminy wewnętrzne w cenie kursu,
 • jazdy doszkalające przed egzaminem,
 • jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.

Kurs na prawo jazdy kat. C

Prawo jazdy kat. C daje uprawnia do prowadzenia:

 1. Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.
 2. Zespołów pojazdów złożonym z pojazdu, o których mowa w pkt. 1 oraz przyczepy lekkiej.
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

Na kurs prawo jazdy kat. C można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 21-tego roku życia. (20 lat i 9 miesięcy). W przypadku osób, które mają ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, możliwe jest rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kat. C od 18 roku życia.

Kurs prawo jazdy kat. C obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne – 20 godzin lekcyjnych,
 • zajęcia praktyczne – odbywają się wg indywidualnego planu ustalonego z instruktorem i obejmują 30 godzin zegarowych jazdy zarówno na placu manewrowym, jak i w jeździe po mieście.

Kurs prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który pozwala kursantowi na ocenę swojego przygotowania. Część teoretyczna odbywa się przy zastosowaniu testu komputerowego. Część praktyczna obejmuje zarówno wybrane manewry samochodem na placu, jak i jazdę miejską.

Oferujemy:

 • bezpłatne materiały dydaktyczne przekazywane na własność,
 • opłaty za kurs w nieoprocentowanych ratach,
 • egzaminy wewnętrzne w cenie kursu,
 • jazdy doszkalające przed egzaminem,
 • jazdy doszkalające dla osób posiadających prawo jazdy.
Kurs na prawo jazdy kat. B