Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Profil Kandydata na Kierowcę generowany jest przez starostwo, po tym jak osoba wnioskująca o wydanie prawa jazdy złoży w wydziale komunikacji wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy;
  2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz w przypadku prawa jazdy kat. C i C+E orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
  3. Wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku)
  4. Zgodę rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich.

Dokumenty te należy złożyć do Wydziału Komunikacji zgodnego z miejscem stałego zameldowania np.
Mieszkańcy Rzeszowa:
Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Komunikacji
Plac Ofiar Getta 7, pok. 14
35-064 Rzeszów

Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji
ul. Grunwaldzka 15, pok. 403
35-959 Rzeszów

Po otrzymaniu PKK należy zgłosić się do naszego Ośrodka Szkolenia Kierowców EDURES . Za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobieramy dane kandydata do swojej ewidencji. Jest to podstawa do rozpoczęcia kursu.