Do szkolenia okresowego na przewóz rzeczy mogą przystąpić osoby które:

  • posiadają prawo jazdy kat. D1 lub D1+E lub D lub D+E uzyskane przed 10 września 2008 r.
  • posiadają prawo jazdy kat. D1 lub D1+E lub D lub D+E uzyskane po 10 września 2008 r. i posiadają wpisany kod 95 w prawie jazdy (czyli uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej w module D1, D1+E, D, D+E wydane przez właściwy urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).

Ponadto uczestnik powinien uzyskać orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) i orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, nie jest zakończone egzaminem.

Cena: 350,00 zł
Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

W dniu ukończenia szkolenia uczestnik otrzymuje oryginał i kopie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, które jest ważne przez 5 lat.

Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania w celu wpisania kodu 95 do prawa jazdy.

Do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

  • kopie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej,
  • orzeczenie psychologiczne,
  • orzeczenie lekarskie,
  • 1 zdjęcie kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  • potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy.

KONTAKT:
EDURES
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 106
tel. 883 118 102

emial: szkolenia@edures.pl