Inne szkolenia

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern kl. 2 i 3 wg ADR – jest to specjalistyczne szkolenie przeznaczone dla osób, które ubiegają się o uprawnienia…

Czytaj dalej

Warsztaty dla instruktorów

Firma EDURES zaprasza na 2-dniowe obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców. Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia…

Czytaj dalej

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania

Zamknij