Zapraszamy na kurs obsługi urządzeń do napełniania i oprózniania zbiorników transportowych (cystern) kl. 2 i 3 wg ADR.

Rozpoczęcie najbliższego szkolenia: 6 listopada 2017 r.

Do szkolenia w w/w zakresie mogą przystąpić osoby, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • posiadają wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – cystern oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern). Uprawnienia wydane przez TDT są ważne bezterminowo.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast zajęcia praktyczne oraz egzamin praktyczny realizowane są na terminalu wyposażonym z urządzenie NO (w zależności od klasy).

Organizaujemy szkolenia z zakresu kl. 2 (gazy np. LPG) oraz kl. 3 (materiały ciekłe zapalne np. benzyna, olej napędowy).

Cena szkolenia: 650,00 zł.

Podana cena zawiera opłatę egzaminacyjną w wysokości 152,00 zł.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie:

  • pod numerami telefonów: 883 118 102 i 883 118 106,
  • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.