O NAS

Jesteśmy rzeszowską firmą szkoleniową. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.18/00100/2016 prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  Posiadamy wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pod nr 01121863 prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Ponadto jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia pod Nr 58/16, dzięki czemu możemy organizować szkolenia kwalifikacyjne oraz okresowe na przewóz rzeczy i osób. Posiadamy również wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, pod numerem ADR/1/2016.

PRAWO JAZDY KAT. B, C

Terminy kursów na prawo jazdy

Zapraszamy na kurs prawo jazdy kat. B. Rozpoczynamy 22 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje oraz zapisy na kurs:

 • pod numerami telefonów: 883 118 102 i 883 118 106,
 • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

Co zrobić aby zapisać się na kurs

Z dniem 19 stycznia 2013 r. został wprowadzony w życie nowy proces uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.

Profil Kandydata na Kierowcę generowany jest przez starostwo, po tym jak osoba wnioskująca o wydanie prawa jazdy złoży w wydziale komunikacji wymagane dokumenty:

Cennik i aktualne promocje

Cena za kurs na prawo jazdy kat. B: 1 190,00 zł
Cena za 1 godzinę jazdy dodatkowej kat. B: 50,00 zł

Aktualne promocje na kat. B:

 • „Promocja dla dwojga” - przyjdź na kurs z koleżanką/kolegą a otrzymacie rabat po 50,00 zł,
 • Przyprowadź koleżankę/kolegę na kurs a otrzymasz 100,00 zł lub 3 godz. jazdy gratis (promocja obejmuje byłych i obecnych kursantów),

Kurs na prawo jazdy kat. B, C

Prawo jazdy kat. B daje uprawnia do prowadzenia:
 1. Pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 2. Prowadzenia zespołów pojazdów, o których mowa w pkt. 1 oraz przyczepy lekkiej.
Na kurs prawo jazdy kat. B można się zapisać 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia. (17 lat i 9 miesięcy

KURSY ADR

Terminy kursów ADR

Zapraszamy na kolejne kursy z przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.
Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 5 czewrca 2017 r.
Egzamin odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu zajęć w niedziele 11 czewrca 2017 r.

Wymagania, rodzaje kursów ADR

Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Aby je uzyskać należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu.
Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby:

 • ukończyły 21 rok życia,
 • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Cennik kursów ADR

Cennik (dla osób nie posiadających uprawnień ADR):
 • kurs ADR podstawowy: 400,00 zł
 • kurs ADR podstawowy + cysterny: 550,00 zł
 • kurs ADR klasy 1: 250,00 zł (min. 2 osoby)
 • kurs ADR klasy 7: 250,00 zł (mn. 2 osoby)

Kontakt

EDURES
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 106
tel. 883 118 102
emial: szkolenia@edures.pl

KURS NA PRZEWÓZ RZECZY I OSÓB

Terminy szkoleń

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową (w przypadku zebrania się grupy) lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia bezzwłocznie od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie obejmuje 140 godzin:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych w tym: 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (1 godz. na symulatorze lub 2 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).

Cena: 2 150,00 zł

Szkolenie okresowe na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, nie jest zakończone egzaminem.
Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Cena: 350,00 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie obejmuje 35 godzin:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Cena:

Wymagania

Drogowy przewóz rzeczy i osób wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kategorii prawa jazdy oraz uprawnień - kodu 95 wpisanego przy danej kategorii w prawie jazdy.
Do uzyskania tych kwalifikacji może przystąpić osoba ....

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie obejmuje 280 godzin:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych w tym: 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych (2 godz. na symulatorze lub 4 godziny na torze wyposażonym w płytę poślizgową).

Cena: 3 250,00 zł

Szkolenie okresowe na przewóz osób kat. D1, D1+E, D, D+E

Szkolenie obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych, nie jest zakończone egzaminem.
Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy.

Cena: 350,00 zł

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy kat. C1, C1+E, C, C+E

Szkolenie obejmuje 70 godzin:

 • 65 godziny zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Cena:

INNE SZKOLENIA

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern) - nalewaki

Zapraszamy na kurs: Napełnianie i opróżnianie cystern kl. 2 i 3 wg ADR.
Do szkolenia w w/w zakresie mogą przystąpić osoby, które:

 • ukończyły 18 lat,
 • posiadają wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych - cystern oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (cystern). Uprawnienia wydane przez TDT (Transportowy Dozór Techniczny) są ważne bezterminowo.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Szkolenie teoretyczne oraz egzamin teoretyczny odbywa się w naszej siedzibie w Rzeszowie natomiast zajęcia praktyczne oraz egzamin praktyczny realizowane są na terminalu wyposażonym z urządzenie NO (w zależności od klasy). Organizaujemy szkolenia z zakresu kl. 2 (gazy np. LPG) oraz kl. 3 (materiały ciekłe zapalne np. benzyna, olej napędowy).

Cena szkolenia: 650,00 zł.

Podana cena zawiera opłatę egzaminacyjną w wysokości 152,00 zł.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na szkolenie:

 • pod numerami telefonów: 883 118 106 i 883 118 102,
 • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców

Firma EDURES zaprasza na obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.
Zostaną one przeprowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców EFEKT z Lublina posiadający status Super OSK.
Terminy warsztatów:
 • rozpoczęcie 9 września 2016 r.,
 • rozpoczęcie 30 września 2016 r.,
 • rozpoczęcie 15 października 2016 r.,
 • rozpoczęcie 29 października 2016 r.,
 • listopad 2016 r. (do uzgodnienia).

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 32 i  § 33.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 każdy instruktor  najpóźniej do 7 stycznia każdego roku musi przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na warsztaty:

 • pod numerami telefonów: 883 118 102 i 883 118 106,
 • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

KONTAKT

EDURES
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
NIP: 506-000-78-47
REGON: 060312425

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30

Kontakt telefoniczny:
7:00 - 20:00
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106
emial: szkolenia@edures.pl

Nr rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3302 7631 0359