Do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej na przewóz rzeczy mogą przystąpić osoby które:

 • mają ukończone 21 lat,
 • posiadają prawo jazdy kat. C1 lub C1+E lub C lub C+E uzyskane po 10 września 2009 r.,
 • posiadają wpisany kod 95 w prawie jazdy (czyli uzyskali świadectwo kwalifikacji zawodowej w module D1, D1+E, D, D+E wydane przez właściwy urząd w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej),
 • posiadają orzeczenie psychologiczne (wydane na podstawie art. 39k ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001) i orzeczenie lekarskie (wydane na podstawie art. 39j ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001).

Szkolenie obejmuje 35 godzin:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Zajęcia prowadzimy metodą wykładową lub za pośrednictwem platformy elearningowej co daje możliwość rozpoczęcia szkolenia od zaraz bez konieczności oczekiwania na zebranie się grupy. Egzamin odbędzie się w naszej siedzibie w formie pisemnego testu kwalifikacyjnego, obejmuje test specjalistyczny składający się z 10 pytań, który aby zaliczyć należy udzielić co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.

Osoby, które uzyskają pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni, otrzymują Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które jest ważne przez 5 lat. Następnie należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego ze względu na miejsce zameldowania w celu wpisania kodu 95.

Do Wydziału Komunikacji należy dostarczyć:

 • kopie świadectwa kwalifikacji zawodowej,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • orzeczenie lekarskie,
 • 1 zdjęcie kolorowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
 • potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy.

KONTAKT:
EDURES
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 102
tel. 883 118 106

emial: szkolenia@edures.pl