Firma EDURES zaprasza na 2-dniowe obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 32 i § 33.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 każdy instruktor najpóźniej do 7 stycznia każdego roku musi przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na warsztaty:

  • pod numerami telefonów: 883 118 102 i 883 118 106,
  • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

Firma EDURES zaprasza na 2-dniowe obowiązkowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców.

Program szkolenia jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, Rozdział 5, § 32 i  § 33.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 każdy instruktor  najpóźniej do 7 stycznia każdego roku musi przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

Szczegółowe informacje oraz zapisy na warsztaty:

  • pod numerami telefonów: 883 118 102 i 883 118 106,
  • w siedzibie naszej firmy w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 5/7.