Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR wiąże się z szeregiem zagrożeń dlatego aby wykonywać drogowy przewóz materiałów materiałów niebezpiecznych należy ukończyć szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu. Kurs ADR Rzeszów ma na celu przygotowanie kierowcy do bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków. Uzyskanie uprawnień umożliwia przewóz materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oraz luzem a także w cysternach. Coraz większa ilość firm transportowych zajmuje się przewozem materiałów niebezpiecznych, dlatego poszerzenie kwalifikacji zawodowych o uprawniania ADR zwiększa szanse na zatrudnienie jako kierowca zawodowy. Zaświadczenie ADR jest dokumentem międzynarodowym respektowanym we wszystkich 48 państwach, które podpisały Umowę ADR. W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za wydanie zaświadczenia ADR jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Nasza firma posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Organizujemy kursy ADR w Rzeszowie w ścisłym centrum przy ul. Bernardyńskiej 5/7.

Terminy kursów ADR

Zapraszamy na kolejne kursy z przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Zgłoszenia na najbliższy kurs przyjmujemy do 20 grudnia 2018 r. Egzamin odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu zajęć w niedzielę 29 grudnia 2018 r.

Więcej

Cennik kursów ADR

Cennik (dla osób nie posiadających uprawnień ADR):

  • kurs ADR podstawowy: 400,00 zł
  • kurs ADR podstawowy + cysterny: 550,00 zł
  • kurs ADR klasy 1: 250,00 zł (min. 2 osoby)
  • kurs ADR klasy 7: 250,00 zł (min. 2 osoby)

Więcej

Wymagania, rodzaje kursów ADR

Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień. Aby je uzyskać należy ukończyć szkolenie oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu.
Do kursów ADR mogą przystąpić następujące osoby:

  • ukończyły 21 rok życia,
  • spełniają wymagania Ustawy o transporcie drogowym oraz Ustawy o ruchu drogowym.

Więcej

Kontakt

EDURES
ul. Bernardyńska 5/7
35-069 Rzeszów
tel. 883 118 106
tel. 883 118 102
emial: szkolenia@edures.pl
 
Zamknij